Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Na osnovu člana 59. i člana 70. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 20.6.2018. godine, rektor Univerziteta donio je odluku o imenovanju Vijeća za razvoj Univerziteta.


Vijeće za razvoj Univerziteta čine:

 1. Akademik Enver Zerem,
 2. Prof. dr. Elvedin Hanić, profesor emeritus,
 3. Prof. dr. Fuad Ćatović, profesor emeritus,
 4. Dr. sc. Salko Pezo, redovni profesor,
 5. Van. prof. dr. Murat Prašo,
 6. Van. prof. dr. Nurko Pobrić,
 7. Doc. dr. Ibrahim Kajan,
 8. Mr. sc. Ismet Maksumić,
 9. Dr. sc. Adis Fajić.
 10. Prof. dr. Amir Pašić,
 11. Mr. sc. Milan Jovičić.


Zadaci Vijeća kao savjetodavnog tijela Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru su da izučava pretpostavke i aspekte razvoja Univerziteta, predlaže određene mjere koje bi doprinosile boljem i efikasnijem djelovanju Univerziteta u cjelini, konsultira iskustva u svijetu, predlaže stvaranje mogućnosti uključivanja nastavnika i studenata u naučno-istraživački i umjetnički rad, razrađuje ideje i daje sugestije za odnose Univerziteta i javnosti.