Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Diplomski studij: Dizajn proizvoda

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, IV semestara – 120 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Master mašinstva

Naziv studijskog programa

Sport i zdravlje

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor sporta i zdravlja - Bachelor

Naziv studijskog programa

Psihologija i sociologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor psihologije i sociologije - Bachelor

Naziv studijskog programa

Razredna nastava

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor razredne nastave - Bachelor

Naziv studijskog programa

Hemija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bachelor hemije

Naziv studijskog programa

Pedagogija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor pedagogije - Bachelor

Naziv studijskog programa

Konzervacijska biologija i ekologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bachelor konverzacijske biologije i ekologije

Naziv studijskog programa

Biologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor biologije - Bachelor