Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

U sastavu Univerziteta funkcioniše Studentski dom kao organizaciona jedinica. Studentski dom posjeduje dva objekta-paviljona smještena u neposrednoj blizini objakata Univerziteta, kapaciteta 60 ležaja.

Isto tako, u krugu Univerzitetskog kampusa nalazi se i Dom "Vakuf Darulilm" za potrebe studenata–djevojaka, kapaciteta 25 ležaja. Za studente, smještene u Domu, organizovana je ishrana u dobro uređenom restoranu Crvenog krsta, koji se nalazi u neposrednoj blizini Doma.

Cijena smještaja i ishrane studenata je izuzetno povoljna. Od ukupne cijene smještaja i ishrane (jedan obrok), student participira jednu trećinu, a preostali dio troškova subvenciraju kantoni iz kojih dolaze studenti.

Ozbiljan problem je mali kapacitet smještajnog prostora za sve izraženije interese studenata za smještajem u Domu. U tom smislu pokrenuta je inicijativa za adaptaciju devastiranog objekta na prostoru univerzitetskog kampusa za potrebe Studentskog doma. Dobivena je i potrebna saglasnost od Općine Stari Grad.
Prijektom izgradnje Doma predviđena je adaptacija i dogradnja objekata kapaciteta 85 ležaja uz sve potrebne sadržaje (društvene prstorije, čitaonica, čajna kuhinja i dr.)

Međutim, sve dosadašnje aktivnosti za iznalaženje finansijske potpore ovom projektu nisu dale željene rezultate.