Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Upravne i administrativne službe Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru smještene su u zgradi Rektorata, a njih sačinjavaju: kabinet rektora, kancelarije prorektora, kancelarija za međunarodnu saradnju, sekretarijat Univerziteta sa pravnom službom i računovodstveno-finansijskom službom, kancelarija za kvalitet, te kancelarije uposlenika univerzitetskog IT centra.

Rektor Univerziteta
dr. sc. Alena Huseinbegović, redovni profesor
E-mail: Alena.Huseinbegovic[@]unmo[.]ba
Prorektor za naučno-nastavna pitanja
Dr. sc. Azra Špago, redovni profesor
E-mail: Azra.Krvavac[@]unmo[.]ba
Prorektor za finansije
dr. sc. Armina Hubana, vanredni profesor
E-mail: Armina.Hubana[@]unmo[.]ba
 
Prorektor za nauku i naučnoistraživački rad 
dr. sc. Emir Nezirić, docent   
E-mail: Emir.Neziric@unmo.ba                                        
Prorektor za međunarodnu saradnju
dr. sc. Rijad Novaković, vanredni profesor
E-mail: Rijad.Novakovic[@]unmo[.]ba
Generalni sekretar
Alim Abazović, dipl. iur.
Alim.Abazovic[@]unmo[.]ba
Sekretar kabineta rektora
Emina Heljić-Tumbak, prof. njemačkog jezika i književnosti
E-mail: Emina.Tumbak[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/570-727
Šef službe za pravne, kadrovske i opće poslove
mr. sc. Adela Proho, dipl. Iur.
E-mail: Adela.Proho[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/571-314
 
Referent za radne odnose
Nedžad Crnomerović,dipl. Iur.
E-mail: Nedzad.Crnome
Telefon:036/281-041
Tehnički sekretar
Elvira Ljevo 
E-mail: elvira.ljevo[@]unmo[.]ba
Telefon:036/281-028
Šef službe za računovodstveno-finansijske poslove
Azra Puce, dipl. ecc
E-mail: Azra.Puce[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/570-072
Amela Boškailo, dipl. ecc
E-mail: Amela.Boskailo[@]unmo[.]ba
Elvedina Merdan,mr. sc. dipl. ecc
E-mail: Elvedina.Merdan[@]unmo[.]ba
Mevzeta Memić, dipl. ecc
E-mail: Mevzeta.Memic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-037
Aida Dedović
E-mail: Aida.Dedovic[@]unmo[.]ba
Jasmina Veledar
E-mail: Jasmina.Veledar[@]unmo[.]ba
Edna Voloder
Edna.Voloder[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-038
Rukovodilac Univerzitetske biblioteke
Edita Mulaosmanović, prof. bosanskog jezika i književnosti
E-mail: Edita.Mulaosmanovic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/571-543
Bibliotekar
Jasminka Trešnjo, dipl. bibliotekar
E-mail: Jasminka.Tresnjo[@]unmo[.]ba
Knjižnjičar
Humija Redžović
E-mail: Humija.Redzovic[@]unmo[.]ba
Rukovodilac UNIC-a
Salko Kovačić, dipl. Ing. maš.
E-mail: Salko[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-040
 
Referent za tehničku podršku
Nadin Kevelj
E-mail: Nadin.Kevelj[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-029
Sistemski i mrežni administrator
Ammar Lavić
E-mail: Ammar.Lavic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-040
Šef tehničke službe
Nermin Gološ
E-mail: Nermin.Golos[@]unmo[.]ba
Ekonom-kurir
Asmir Ugljen
E-mail: Asmir.Ugljen[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-025
Referent za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Mirsada Behram MA dipl. Iur.
E-mail: Mirsada.Behram[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-024
Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS
Alim Abazović, dipl. Iur.
E-mail: Alim.Abazovic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-026