Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Upravne i administrativne službe Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru smještene su u zgradi Rektorata, a njih sačinjavaju: kabinet rektora, kancelarije prorektora, kancelarija za međunarodnu saradnju, sekretarijat Univerziteta sa pravnom službom i računovodstveno-finansijskom službom, kancelarija za kvalitet, te kancelarije uposlenika univerzitetskog IT centra.

Rektor Univerziteta
dr. sc. Alena Huseinbegović, redovni profesor
E-mail: Alena.Huseinbegovic[@]unmo[.]ba
Prorektor za naučno-nastavna pitanja
dr. sc. Azra Špago, redovni profesor
E-mail: Azra.Krvavac@unmo.ba
Prorektor za finansije
dr. sc. Armina Hubana, vanredni profesor
E-mail: Armina.Hubana@unmo.ba
 
Prorektor za nauku i naučnoistraživački rad 
dr. sc. Emir Nezirić, docent   
E-mail: Emir.Neziric@unmo.ba                                        
Prorektor za međunarodnu saradnju
dr. sc. Rijad Novaković, vanredni profesor
E-mail: Rijad.Novakovic@unmo.ba
Generalni sekretar
mr. sc. Adela Proho
adela.proho@unmo.ba
036/281 041
Sekretar kabineta rektora
Aldijana Zukić, BA Prava 
E-mail: aldijana.zukic@unmo.ba
Telefon: 036/570-727

Šef službe za pravne, kadrovske i opće poslove

 

Sekretar organa Univerziteta

Edna Voloder BA ekonomije

E-mail: edna.voloder@unmo.ba

036/281 039

 

Referent za radne odnose

Nedžad Crnomerović, dipl. Iur.

E-mail: nedzad.crnomerovic@unmo.ba

Telefon:036/571 921

 

Referent za studentski standard

Sanjin Pekušić

E-mail: sanjin.pekusic@unmo.ba

Telefon:036/571 921

 

Tehnički sekretar

Elvira Ljevo

E-mail: elvira.ljevo@unmo.ba

Telefon: 036/281 028

Šef službe za računovodstveno-finansijske poslove
Azra Puce, dipl. ecc
E-mail: Azra.Puce@unmo.ba
Telefon: 036/570-072
Amela Boškailo, dipl. ecc
E-mail: Amela.Boskailo[@]unmo[.]ba
Elvedina Merdan,mr. sc. dipl. ecc
E-mail: Elvedina.Merdan[@]unmo[.]ba
Mevzeta Memić, dipl. ecc
E-mail: Mevzeta.Memic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-037
Aida Dedović
E-mail: Aida.Dedovic@unmo.ba
Armina Džoklo
E-mail: armina.dzoklo@unmo.ba
Elma Ćurić
elma.curic@unmo.ba
Telefon: 036/281-038
Rukovodilac Univerzitetske biblioteke
Edita Mulaosmanović, prof. bosanskog jezika i književnosti
E-mail: Edita.Mulaosmanovic[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/571-543
Bibliotekar
Jasminka Trešnjo, dipl. bibliotekar
E-mail: Jasminka.Tresnjo[@]unmo[.]ba
Knjižnjičar
Rukovodilac UNIC-a
Salko Kovačić, dipl. Ing. maš.
E-mail: Salko[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-040
 
Referent za tehničku podršku
Nadin Kevelj
E-mail: Nadin.Kevelj[@]unmo[.]ba
Telefon: 036/281-029
Sistemski i mrežni administrator
Šef tehničke službe
Nermin Gološ
E-mail: Nermin.Golos[@]unmo[.]ba
Domar
Mehmed Tikveša
mehmed.tikvesa@unmo.ba
Ševko Peco
sevko.peco@unmo.ba
Telefon: 036/281 025
Ekonom-kurir
Referent za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Mirsada Behram MA dipl. Iur.
E-mail: Mirsada.Behram@unmo.ba
Telefon: 036/281-024
Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS
Alim Abazović, dipl. Iur.
E-mail: Alim.Abazovic@unmo.ba
Telefon: 036/281-026
Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS
Mirza Čamo
E-mail: mirza.camo@unmo.ba