Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Upravne i administrativne službe Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru smještene su u zgradi Rektorata, a njih sačinjavaju: kabinet rektora, kancelarije prorektora, kancelarija za međunarodnu saradnju, sekretarijat Univerziteta sa pravnom službom i računovodstveno-finansijskom službom, kancelarija za kvalitet, te kancelarije uposlenika univerzitetskog IT centra.

Rektor Univerziteta

dr. sc. Alena Huseinbegović

alena.huseinbegovic@unmo.ba

Prorektor za naučno-nastavna pitanja

dr. sc. Azra Špago

azra.krvavac@unmo.ba

Prorektor za finansije

dr. sc. Armina Hubana

armina.hubana@unmo.ba

Prorektor za nauku i naučnoistraživački rad

dr. sc. Amela Piralić

amela.piralic@unmo.ba

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

dr. sc. Rijad Novaković

rijad.novakovic@unmo.ba

Generalni sekretar

mr. sc. Adela Proho

adela.proho@unmo.ba

036 281 041

Sekretar kabineta rektora

Lejla Selimović

lejla.selimovic@unmo.ba

036 570 727

Sekretar organa Univerziteta

Edna Voloder BA ekonomije

E-mail: edna.voloder@unmo.ba

036/281 039

Referent za radne odnose

Nedžad Crnomerović, dipl. Iur.

E-mail: nedzad.crnomerovic@unmo.ba

Telefon:036/571 921

Tehnički sekretar

Elvira Ljevo

E-mail: elvira.ljevo@unmo.ba

Telefon: 036/281 028

Šef službe za računovodstveno-finansijske poslove

Azra Puce, dipl. ecc

E-mail: Azra.Puce@unmo.ba

Telefon: 036/570-072

Amela Boškailo, dipl. ecc

E-mail: Amela.Boskailo@unmo.ba

Elvedina Merdan, mr. sc. dipl. ecc

E-mail: Elvedina.Merdan@unmo.ba

Mevzeta Memić, dipl. ecc

E-mail: Mevzeta.Memic@unmo.ba

Telefon: 036/281-037

Aida Dedović

E-mail: Aida.Dedovic@unmo.ba

Armina Džoklo

E-mail: armina.dzoklo@unmo.ba

Elma Ćurić

elma.curic@unmo.ba

Telefon: 036/281-038

Rukovodilac Univerzitetske biblioteke

Edita Mulaosmanović, MA | prof. bosanskog jezika i književnosti

E-mail: Edita.Mulaosmanovic@unmo.ba

Telefon: 036/571-543

Bibliotekar

Jasminka Trešnjo, dipl. bibliotekar

E-mail: Jasminka.Tresnjo@unmo.ba

Knjižnjičar

Almedina Juklo

E-mail: Almedina.Juklo@unmo.ba

Rukovodilac Službe za informacijsko-komunikacijske i razvojne tehnologije

Salko Kovačić, dipl. Ing. maš.

E-mail: Salko@unmo.ba

Telefon: 036/281-040

Referent za tehničku podršku

Nadin Kevelj

E-mail: Nadin.Kevelj@unmo.ba

Telefon: 036/281-029

Domar

Nermin Gološ

E-mail: nermin.golos@unmo.ba

Domar

Mehmed Tikveša

mehmed.tikvesa@unmo.ba

Domar

Ševko Peco

sevko.peco@unmo.ba

Telefon: 036/281 025

Referent za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Mirsada Behram MA dipl. Iur.

E-mail: Mirsada.Behram@unmo.ba

Telefon: 036/281-024

Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS

Alim Abazović, dipl. Iur.

E-mail: Alim.Abazovic@unmo.ba

Telefon: 036/281-026

Referent za odnose s javnošću

Mirza Čamo, MA

E-mail: mirza.camo@unmo.ba

Telefon: 036/281-074

Rukovodilac Studentskog doma Antalija

Sanda Jelin Kajan

E-mail: sanda@unmo.ba

Referent za studentski standard

Sanjin Pekušić

E-mail: sanjin.pekusic@unmo.ba