Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Historijat

Hercegovina, a posebno grad Mostar, oduvijek su zauzimali značajno mjesto na bosanskohercegovačkoj naučnoj sceni. Ipak, savremeni proces visokog obrazovanja u Mostaru započeo je 1950. godine otvaranjem Više pedagoške škole, zatim Više tehničke škole, mašinske struke 1959. godine i Više poljoprivredne škole 1960. godine. Odjeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu formirana su 1970. godine, a 1976. prerasla su u samostalne fakultete.

Prepoznajući potrebu i ispunjenost svih preduslova, članovi Skupštine opštine Mostar su na sjednici održanoj 24.02. 1975. godine donijeli Zaključak o organiziranju pripremnih radnji za formiranje univerziteta u Mostaru. Na osnovu pomenutog Zaključka, Skupština je 16. maja 1975. godine. donijela Rješenje o obrazovanju inicijativnog odbora za osnivanje univerziteta u Mostaru.

Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Univerziteta održana je 11. februara 1977. godine i na njoj je donesena odluka da zvanično ime Univerziteta u Mostaru bude Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Nedugo nakon toga, tačnije 14. februara 1977. godine, u Velikoj sali Narodnog pozorišta Mostar, svečano je obilježeno proglašenje i početak rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

1950

1975

1977

Akademske 1977/78. godine Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru počinje sa svojim radom kao samostalna visokoškolska institucija koju su sačinjavali: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Pravni fakultet, Pedagoška akademija. Pored fakulteta, u sastav Univerziteta su ušli instituti, zavodi i razvojni centri iz cijele Hercegovine: Istraživačko-razvojni institut SOUR-a APRO Hercegovina, Institut za korištenje i zaštitu voda na kršu RO Hidroelektrane na Trebišnjici, Institut za studijsko-razvojne poslove RO Hidroelektrane na Neretvi, Zavod za razvoj privrede, Institut zaštite, Duvanski institut. Do 1992. godine Univerzitet se razvija i postaje respektabilna visokoškolska institucija u državi.

1992

1995

Univerzitet u ratu

U periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru ostaje bez cjelokupne infrastrukture i velikog dijela nastavnog kadra, što dovodi do kratkotrajnog prekida obrazovnog procesa. Već 1993. godine, kada se stvorio minimum uslova, Univerzitet nastavlja sa svojim radom, te se 19. decembra 1993. godine donosi Odluka o izboru članova Savjeta Univerziteta, što predstavlja prvi korak u nastavku rada.

Savjet Univerziteta 12. januara 1994. godine donosi Odluku o imenovanju dekana visokoškolskih ustanova, a 20. januara 1994. godine Odluku o imenovanju rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, i za rektora imenuje dr. Kerima Slipičevića, redovnog profesora Građevinskog fakulteta.

Tokom ratnih dejstava nastava se izvodi u prostorijama koje je Univerzitetu na raspolaganje stavilo Ratno predsjedništvo opštine Mostar, da bi nakon završetak agresije Univerzitet na raspolaganje dobio bivšu kasarnu JNA u Sjevernom logoru.

Univerzitet danas

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je integrisana i akreditovana visokoškolska institucija koja u svom sastavu ima osam organizacionih jedinica: Agromediteranski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet humanističkih nauka, Fakultet informacijskih tehnologija, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Nastavnički fakultet i Pravni fakultet. Na Univerzitetu trenutno studira studira probližno 5.000 studenata, upisanih na 26 studijskih programa na prvom, 20 studijskih programa na drugom i tri studijska programa na trećem ciklusu studija. U nastavnom procesu sudjeluje više od 200 nastavnika i saradanika, te administrativnog i tehničkog osoblja koji su u stalnom radnom odnosu i oko 150 spoljnih saradnika.

Ono što je značajno naglasti jeste da je u razvoj infrastrukture Univerzitet, uz pomoć donatora, ulagao i vlastita sredstva. Ukupna vlastita ulaganja u infrastrukturu Univerziteta iznose preko 10 miliona KM. Izgrađeno je preko 12.000 m2 novog prostora, tako da sada prostorni kapaciteti na većini fakulteta zadovoljavaju potrebne standarde kako u pogledu amfiteatara, učionica i laboratorija, tako i u pogledu uslova za rad nastavnika. U toku je izgradnja novog, modernog Studentskog doma, koji se gradi unutar kampusa Univerziteta.

Misija razvoja Univerziteta

Misija Univerziteta „Džemal Bijedić“ jeste organizirati širok spektar obrazovnih procesa različitih sadržaja i nivoa te obavljati teorijski, primijenjeni i razvojni naučnoistraživački rad i postati jedan od predvodnika u obrazovanju mladih kadrova potrebnih za razvoj privrede i društva na gravitacionom području, kao i za unapređenje kulturnog i društvenog razvoja regije i zemlje.

Univerzitet ostvaruje svoju misiju kontinuiranom edukacijom univerzitetskih kadrova, stalnim poboljšanjem procesa obrazovanja te kvaliteta upravljanja i rukovođenja.

Vizija razvoja Univerziteta

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru teži da postane fleksibilna, funkcionalna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova, u regionu prepoznatljiva po modernim studijskim programima svih ciklusa, otvorena saradnji, internacionalizaciji i orijentisana kvalitetu.