Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Psihološko savjetovalište za sve studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Psihološko savjetovalište nudi besplatne usluge savjetovanja i podrške za sve studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru s ciljem rješavanja ličnih, emocionalnih i akademskih izazova uz stručnu pomoć i podršku.

Psihološko savjetovalište je smješteno u prostorijama Studentskog doma Antalija.

Termini u kojim studenti mogu posjetiti savjetovalište su:

Ponedjeljak od 11:00 do 14:00 sati, savjetovanje sa doc. dr. Dijanom Ivanišević

Srijeda od 12:00 do 15:00 sati, savjetovanje sa prof. dr. Seminom Ajvaz

Termini za studente su besplatni.