Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan Sporazum o saradnji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK

Rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović zajedno sa dekanicom Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Amrom Jašarbegović ugostila je u rektoratu Univerziteta ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Gorana Karanovića. Prilikom susreta održan je sastanak na kojem je potpisan Sporazum o saradnji Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, organizacione jedinice Pravni fakultet i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK koji definiše međusobnu podršku i realizaciju zajedničkih aktivnosti i projekata.

Potpisani sporazum predviđa izvođenje i realizaciju zajedničkih konferencija, seminara, kurseva, radionica; razmjenu znanja, iskustva i praktičnog rada; upoznavanje studenata Pravnog fakulteta sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada Ministarstva; međusobnu podršku i promociju; te uspostavaljanje svih oblika saradnje koji su u skladu sa misijom i vizijom potpisnika Sporazuma uz obostranu i općedruštvenu korist.

Rektorica Univerziteta prof. dr. Alena Huseinbegović, dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Amra Jašarbegović i ministar dr. sc. Goran Karanović istakli su zadovoljstvo zaključenjem sporazuma te najavili realizaciju zajedničkih aktivnosti već u skorijem vremenskom periodu.