Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održano predavanje sa radionicom “Rodna perspektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru”

Predavanje sa diskusijom “Rodna perspektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru” u okviru UNIGEM projekta, održano je danas na Pravnom fakultetu (u sali za simulovano suđenje) sa početkom u 10:15 sati, za studente/studentice, nastavno, saradničko i administrativno osoblje univerziteta, a sa ciljem unaprjeđenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenja UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Na samom početku, prisutne je pozdravila i obratila se koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Rebeka Kotlo.

Predavanje sa diskusijom “Rodna perspektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru” održale su mr. Edita Mulaosmanović, rukovoditeljica Univerzitetske biblioteke i dipl. bibliotekarka Jasminka Trešnjo.

Predstavljen je istraživački rad ”Analiza rodne zastupljenosti uposlenog osoblja (puna radna norma) Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru”, koji obuhvata nekoliko tema:

-           Kratak historijat obrazovanja žena u BiH

-           Upisani i diplomirani studenti u prošloj godini na Univerzitetu i FBiH

-           Doktoranti i doktorantice na Univerzitetu u periodu 1997-2023. Pregled doktoranata i doktorantica po godinama doktoriranja, kao a po fakultetima. Podaci o prvim doktoranticama na prijeratnom i poslijeratnom Univerzitetu

-           Gender analiza trenutno zaposlenih (puna radna norma) na Univerzitetu

-           Nastavno osoblje- ukupno UNMO

-           Administrativno i drugo osoblje UNMO

-           Menadžment Univerziteta (april 2024.)

-           Pitanja i prijedlozi za neka nova istraživanja, ankete, ispitivanja i diskusije o temi rodne zastupljenosti na Univerzitetu.

-           Naučni rad akademskih i naučnih radnica na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru od 1977. do 1992.

-           Akademske i naučne radnice na Univerzitetu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu (1993. - 1995.)

-           Akademske i naučne radnice na Univerzitetu od 1996. do danas

-           Objavljeni naučni i stručni radovi te prikazi akademskih i naučnih radnica Univeziteta

-           Objavljene monografske publikacije akademskih i naučnih radnica Univeziteta

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 20 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.