Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Hane Šarkinović-Köse

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Hane Šarkinović-Köse

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje doktorskog studija Evropskog prava mr. Hane Šarkinović-Köse

II - Naziv doktorske disertacije:

Parlamentarni imuniteti u Crnoj Gori u svjetlu uporednog konstitucionalizma“,

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. dr. Amra Jašarbegović, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, izbor na naučno područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Ustavno pravo, predsjednica Komisije
  2. dr. Zlatan Begić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izbor na užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo, član
  3. dr. Rebeka Kotlo, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, izbor na naučno područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Teorija prava i države, članica,

   Zamjenski član:

  1. dr. Goran Marković, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izbor za užu naučnu oblast Ustavno pravo.

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za ostvarenje uvida javnosti i dostavljanje primjedbi je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Pravnog fakulteta.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Pravnog fakulteta, I sprat, Sekretarijat (D103), svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati.