Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amile Koso

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje doktorskog studija Evropskog prava mr. Amile Koso

II - Naziv doktorske disertacije:

„Primjena evropskih standarda u reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. dr. Zenaid Đelmo, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, izbor na nastavni predmet Upravno pravo i upravni postupak, Predsjednik Komisije
  2. dr. Kasim Trnka, profesor emeritus na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, izbor na predmet Ustavno pravo, mentor i član
  3. dr. Zlatan Begić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izbor na užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo, član
  4. dr. Amra Jašarbegović, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, izbor na naučno područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Ustavno pravo, članica
  5. dr. Enver Ajanović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izbor na naučnu oblast Upravno pravo i uprava, član.

     Zamjenski član:

  1. dr. Merima Tanović, vanredna profesorica na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu, izbor za oblast Upravno – pravna

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za ostvarenje uvida javnosti i dostavljanje primjedbi je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Pravnog fakulteta.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Pravnog fakulteta, I sprat, Sekretarijat (D103), svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati.