Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Univerzitetu u Valladolidu u zimskom semestru 2024/25

Aplicirati može stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblasti na koje se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet. Kvota dodjeljenj Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru je 1 (jedan).

Svo zainteresovano nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetom u Valjadolidu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 24.05.2024.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Koristan link: https://erasmusplusuva.wordpress.com/