Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Sanje Pajić

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Sanje Pajić

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Pravni fakultet, Doktorski studij Evropskog prava

 

                                             O B J A V LJ U J E

 

da će kandidatkinja mr. sc. Sanja Pajić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Sudska zaštita od diskriminacije u bosanskohercegovačkom i evropskom pravu u građanskim predmetima”. Usmena i javna odbrana doktorske disertacije održati će se u petak, 7. 6. 2024. godine u 13:00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (I sprat, Sala za sastanke – D 104).