Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv za nominacije za razmjenu studenata, nastavnog osoblja Univerziteta u zimskom semestru 2024/25

U sklopu KA 171 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu na različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2024/25.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

------------

Br. Univerzitet na koji se može nominovati Oblasti na koje se može nominovati Vrsta mobilnosti i kvote Korisni linkovi Napomena
1. Univerzitete La Sapinca u Rimu sve oblasti koje se daju na engleskom jeziku dolaznim studentima Studenti prvog ciklusa jedan (1) https://corsidilaurea.uniroma1.it/en U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici.
2. Univerzitet u Ljeidi IT, građevina, mašinstvo Studenti prvog i drugog ciklusa jedan (1)
Mobilnost u svrhu predavanja jedan (1)
Bachelor: http://www.udl.cat/ca/en/studies/studies_bycentres/

Master: http://www.udl.cat/ca/en/studies/poficials_eng/
 
3. MIND mreža (Univerzitet u Portu) sve oblasti koje se daju na engleskom jeziku dolaznim studentima Student prvog i drugog ciklusa pet (5)
Mobilnost u svrhu predavanja osam (8)
https://mind23.up.pt/courses U ovu mrežu iz BiH je uključen i Univerzitet u Sarajevu. Koordinator mreže je Univerzitet u Portu, ali studenti i nastavnici  mogu da se nominuju i na Univerzitet u Minju, Univerzitet u Aveiru i Univerzitet Trás-os-Montes iAlto Douro
4. Univerzitet u Saralandu Pravo, njemački i engleski jezik Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa jedan (1)
Mobilnost u svrhu predavanja (2) dva
https://www.lsf.uni-saarland.de/qisserver/rds? state=user&type=8&topitem= lectures &breadCrumbSource=portal

https://www.uni-saarland.de/en/university/organization/ faculties.html
 

------------

Svi zainteresovani studenti, nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba  mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije prvoupisanih studenata, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Test o poznavanju engleskoj jezika se polaže u Kancelariji za međunarodnu saradnju, besplatan je i može se koristiti isključivo za nominovanje za razmjenu.

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu. Nominovani moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu. Krajnji rok za nominaciju je 20.03.2023 do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.