Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana predavanja sa radionicom i diskusijom „Rodna ravnopravnost kroz pravni sistem i društvo"

Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, u okviru UNIGEM projekta, na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru održana su predavanja sa radionicom i diskusijom pod nazivom: „Rodna ravnopravnost kroz pravni sistem i društvo".

Predavanja su upriličena 7. marta 2024. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, a na  predavanjima su, kao predavačice, učestvovale prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i prof. dr. Merima Jašarević sa Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru te  adminstrativno osoblje univerziteta i studentice i studenti Pravnog fakulteta i Nasatvničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koji su diskutovali ključna pitanja i odrednice izlaganja.

Tokom predavanja analizirani su rodna ravnopravnost u pravnom sistemu, državi i društvu, značenje obilježavanja Međunarodnog dana žena, nasilje nad ženama, borba protiv rodno zanosvanog nasilja, zaštita i kršenje ljudskih prava žena, a posebno sa aspekta nasilja nad ženama te zaštita žena žrtava trgovine ljudima i predstavljena je implementacija UNIGEM projekta.

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 20 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.