Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Sanje Pajić

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje doktorskog studija Evropskog prava mr. sc. Sanje Pajić

II - Naziv doktorske disertacije:

Sudska zaštita od diskriminacije u bosanskohercegovačkom i evropskom pravu u građanskim predmetima

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. dr. Viktorija Haubrich, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, izbor na znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Pravo, grana Građansko procesno pravo, predsjednica Komisije
  2. dr. Alena Huseinbegović, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, izbor na naučno područje Društvene nauke, polje Pravo, grana Građansko pravo i Građansko procesno pravo, mentorica i članica
  3. dr. Anita Duraković, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, izbor na naučno područje Društvene nauke, polje Pravo, grana Međunarodno privatno pravo, mentorica i članica
  4. dr. Maja Čolaković, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, izbor na naučno područje Društvene nauke, polje Pravo, grana Građansko pravo i Građansko procesno pravo, članica
  5. dr. Jasmina Alihodžić, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izbor za užu naučnu oblast „Građansko pravna“, članica.

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za ostvarenje uvida javnosti i dostavljanje primjedbi je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Pravnog fakulteta.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Pravnog fakulteta, I sprat, Sekretarijat (D103), svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati.