Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

NAJAVA: Predavanja sa radionicom i diskusijom "Rodna ravnopravnost kroz pravni sistem i društvo"

Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, u okviru UNIGEM projekta, na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru će biti upriličena predavanja sa radionicom i diskusijom pod nazivom: „Rodna ravnopravnost kroz pravni sistem i društvo" za studente i studentice.

Predavanja će biti održana 7. marta 2024. godine (četvrtak) sa početkom u 10:15 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (sala za simulovano suđenje, II sprat).

Na predavanju sa radionicom i diskusijom učestvuju: 

prof. dr. Rebeka Kotlo - koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru;

prof. dr. Merima Jašarević sa Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Tokom predavanja analizirati će se rodna ravnopravnost u pravnom sistemu, državi i društvu, značenje obilježavanja Međunarodnog dana žena, nasilje nad ženama, borba protiv rodno zanosvanog nasilja, zaštita i kršenje ljudskih prava žena, a posebno sa aspekta nasilja nad ženama te zaštita žena žrtava trgovine ljudima. 

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 20 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.