Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog osoblja na Silesijan Tehnološkom Univerzitetu u zimskom semestru 2024/25

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Oblasti na koje se može nominovati su: građevina, mašinstvo, IT. Kvota za studente je 2, dok je kvota za nastavno osoblje 2. U ovoj mreži su pored Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerzitet u Bihaću, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu i kvote su određene za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na SUT treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV. Svi dokumenti se dostavljaju na engleskom jeziku.

Test o poznavanju engleskog jezika se polaže u Kancelariji za međunarodnu saradnju, besplatan je i može se koristiti isključivo za nominovanje za razmjenu.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://www.polsl.pl/rn3-1-dwz-swm/en/subject-offer/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 04.04.2024.godine do 23:59.