Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za upis polaznika na Doktorski studij Evropskog prava

JAVNI KONKURS

ZA UPIS ČETVRTE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG PRAVA NA

PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

 

I) Osnovne informacije o studiju

 

Naziv studija: Doktorski studij Evropskog prava

Nivo: Treći ciklus studija

Model: Treći ciklus u trajanju od tri godine

Broj ECTS bodova: 180 ECTS

Vrsta studija: Akademske studije

Zvanje: Doktor nauka iz područja društvenih nauka, polje pravo, iz odgovarajuće grane

Oblast obrazovanja: Društvene nauke, pravo, odgovarajuća grana

Cijena doktorskog studija: 15.000,00 KM (2.500,00 KM po semestru)

 

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se na modulima:

  1. Građansko i porodično pravo
  2. Krivično pravo
  3. Ustavno pravo

 

Izvedbeni plan poslijediplomskog doktorskog studija objavljen je na web stranici www.pf.unmo.ba

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: pf@unmo.ba ili putem telefona:

 + 387 (0)36 514 230 i + 387 (0)36 514 236.

 

Tekst konkursa u prilogu!