Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Svečana sjednica Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Svečanom sjednicom Senata koja je održana u prepunoj sali Centra za kulturu Mostar obilježena je 47. godišnjica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Svečanoj sjednici Senata su pored menadžmenta Univerziteta, dekana i voditelja univerzitetskih studija prisustvovali i rektori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, kao i brojne zvanice i gosti. Na sjednici Senata je upriličena dodjela plaketa za profesore koji su na Univerzitetu u protekloj godini stekli zvanje redovnog profesora, kao iskaz poštovanja prema uloženom trudu i predanosti u svom dugogodišnjem radu na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Dodijeljene su i zahvalnice Univerziteta za izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te afirmaciji ugleda Univerziteta u zemlji i inostranstvu, kao i rektorove nagrade najboljim studentima Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prema riječima rektorice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Alene Huseinbegović, ovakve manifestacije su prilika da se sumiraju rezultati u prethodnoj akademskoj godini i da se najave planovi za budućnosti.

“U tekućoj godini zabilježen je porast broja upisanih studenata za 12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ponudili smo u tekućoj godini i šest novih studijskih programa za narednu akademsku godinu, kao i razne oblike cjeloživotnog učenja s namjerom da se poveže tržište rada i obrazovanja, a s ciljem veće stope zaposlenosti naših studenata i njihovog adekvatnog odgovora na izazove modernoga vremena”, kazala je rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović.

Rektorica je podsjetila i na ulaganje u infrastrukturu Univerziteta, prije svega na novootvoreni moderno opremljen Studentski dom Antalija u sklopu kojeg je otvorena i studentska ambulanta s primarnom zdravstvenom zaštitom. Također, na Nastavničkom fakultetu otvorena je sportska dvorana, a u planu je izgradnja sportskih terena unutar kampusa Univerziteta, te aktivnosti na rekonstrukciji tzv. zajedničke zgrade koju koristi više fakulteta, a koja predstavlja svojevrstan simbol Univerziteta iz ratnog i postratnog razvoja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prisutnim se obratila i rektorica Univerziteta u Tuzli i predsjedavajuća Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine prof. dr. Nermina Hadžigrahić, kazavši kako je kroz pet desetljeća postajanja mostarski univerzitet izrastao u respektabilnu visokoškolsku ustanovu.

“Ponosni smo i mi u Rektorskoj konferenciji na svaki uspjeh Univerziteta jer je to uspjeh i svakog od nas” ocijenila je prof. dr. Hadžigrahić.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prof. dr. Adnan Velagić ukazao je na važnost ovog dana kako za Univerzitet tako i za širu društvenu zajednicu.

“Univerzitet predstavlja okosnicu budućeg razvoja u našem kantonu. Ministarstvo će nastaviti s podrškom koje će ići u nekoliko smjerova. Naša podrška ići će i u finansijskom smislu za podizanje standarda profesora i studenata” kazao je ministar Velagić.

Na svečanoj sjednici Senata dodijeljeno je počasno zvanje profesor emeritus prof. dr. Seadu Pašiću, bivšem rektoru Univerziteta.

Dobitnici plaketa za profesore koji su na Univerzitetu u protekloj godini stekli zvanje redovnog profesora su: prof. dr. Jasmina Aliman; prof. dr. Svetlana Hadžić; prof. dr. Alma Leto; prof. dr. Žana Džubur; prof. dr. Armin Hadrović; prof. dr. Amra Jašarbegović; prof. dr. Rebeka Kotlo.

Dobitnici zahvalnice Univerziteta za izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te afirmaciji ugleda Univerziteta u zemlji i inostranstvu su: prof. dr. Suad Špago; prof. dr. Dragi Tiro; prof. dr. Denis Mušić; prof. dr. Amra Mahmutagić; prof. dr. Snežana Bilbija; prof. dr. Redžo Čaušević; mag. iur. Zoran Kazazić; dipl. bibliotekarka Jasminka Trešnjo.

U ime dobitnika plaketa, prisutnim se obratila prof. dr. Alma Leto.

U okviru obilježavanje 47. godišnjice Univerziteta, na Svečanoj sjednici Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović uručila je rektorove nagrade najboljim studentima na I i II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Dobitnici Rektorove nagrade za ostvareni uspjeh na I ciklusu studija su:

Amar Stranjak | Agromediteranski fakultet | 9,20

Benjamin Nazdrajić | Ekonomski fakultet | 8,74

Tea Demirović | Fakultet humanističkih nauka | 9,20

Lejla Hećo | Fakultet informacijskih tehnologija | 9,89

Azra Čopelj | Građevinski fakultet | 8,10

Osman Pobrić | Mašinski fakultet | 9,55

Nejla Graho | Nastavnički fakultet | 9,98

Majla Martinović | Pravni fakultet | 8,88

Maria-Magdalena Mandić | Univerzitetski studij Dizajn interijera | 9,60

Berina Šabanović | Univerzitetski studij Poslovna informatika | 8,83

Adna Jakupović | Univerzitetski studij Zdravstvena njega | 8,79

Lejla Isaković | Univerzitetski studij Studij turizma | 8,81

Rektorovu nagradu za ostvareni uspjeh na I i II ciklusu studija dobili su:

Admir Topalović | Nastavnički fakultet | 9,22

Selma Zulum | Pravni fakultet | 9,73

Rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović je čestitala svim dobitnicima Rektorove nagrade na uloženom trudu, radu i zalaganju, kao i na ostvarenim rezultatima u učenju, te im poželjela puno sreće i uspjeha u budućnosti!

Fotogaleriju možete pogledati na službenoj facebook stranici Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru!