Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Promovisani doktori nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Svečanom ceremonijom u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka povodom obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta upriličena je promocija doktora nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović promovisala je na čast doktora nauka 5 kandidata doktorskih studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Damir Špago promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Tehničke nauke, naučnog polja: Mašinstvo, naučne grane: Procesno-energetsko mašinstvo.

Dženan Vukotić promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Biotehničke nauke, polje: Poljoprivreda (agronomija), grana: Ekologija i zaštita okoliša.

Emir Hodžić promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Nosive konstrukcije.

Nedim Badžak promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Biotehničke nauke, polje: Poljoprivreda (agronomija), grana: Voćarstvo.

Stjepan Skoko promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije.

U okviru svečane promocije doktora nauka obratila se rektorica Univerziteta prof. dr. Alena Huseinbegović, prorektorica za naučno-nastavna pitanja prof. dr. Azra Špago, kao i mentori koji su predstavili biografije kandidata, ranije stečena akademska zvanja, izvještaj sa odbrane doktorske disertacije, te izvještaj o doprinosu kandidata naučno-istraživačkom radu.

Rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović je čestitala kandidatima koji su promovisani na čast doktora nauka, te im poželjela puno uspjeha u budućem radu.

Svečana promocija i dodjela diploma kao finalna aktivnost u okviru programa obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru biti će upriličena u subotu, 17. februara 2024. godine sa početkom u 11:00 sati u Sportskoj dvorani Sjeverni logor.