Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održan Dan otvorenih vrata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Dan otvorenih vrata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održan je danas na platou iza rektorata u univerzitetskom kampusu. U okviru programa, nekoliko stotina maturanata koji su iskazali interesovanje za upis posjetilo je Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i informativne pultove fakulteta, univerzitetskih studija, te se dodatno informisali i edukovali o radu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i mogućnostima studiranja na fakultetima ili univerzitetskim studijima koje planiraju upisati u skladu sa svojim afinitetima. Pored navedenih, maturanti su imali priliku posjetiti i info pultove Kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerzitetske biblioteke i Unije studenata.

Tokom trajanja Dana otvorenih vrata, nastavno osoblje i studenti su bili na raspolaganju maturantima za sva pitanja i informacije, te ih informisali o uslovima za upis na određeni fakultet ili univerzitetski studij, o nastavnim planovima i programima, organizaciji i načinu izvođenja nastave, kao i o karijernim mogućnostima koje je moguće ostvariti nakon završetka studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Prorektorica za nauku i naučnoistraživački rad prof. dr. Amela Piralić naglasila je kako Univerzitet kontinuirano radi na usavršavanju i usklađivanju postojećih studijskih programa sa potrebama tržišta ali i izradi novih studijskih programa koji su potrebni i deficitarni na tržitu rada.

„Pored tradicionalnih studijskih programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u novoj akademskoj godini Univerzitet nudi dva nova studijska programa na I ciklusu studija i četiri studijska programa na II ciklusu studija. Rast i razvoj tehnoloških dostignuća zahtjeva stalna usklađivanja i prilagodbe praktičnim potrebama posodavaca te je ove godine ponuđen novi studijski program Mašinstvo na Mašinskom fakultetu. Novi studijski program Pedagogija i specijalna pedagogija na Nastavničkom fakultetu nudi dva usmjerenja. Usmjerenje Pedagogija ima za cilj edukaciju stručnjaka koji  će biti osposobljeni da kvalitetno, kompetentno i samostalno obvjaljanje poslova profesora pedagogije i profesora specijalne pedagogije na nivoima predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja stječući zvanje profesor pedagogije. Izborom usmjerenja specijana pedagogija studentima se pruža mogućnost stjecanja zvanja bachelor edukacijske rehabilitacije (defektolog). Ovaj studijski program ima za cilj edukaciju kadrova koji će biti sposobni obavljati zadatke savjetodavnog i terapijskog rada u odgojno - obrazovnim, zdravstvenim, javnim institucijama u radu sa djecom, adolescentima i odraslima sa posebnim potrebama“ izjavila je prorektorica prof. dr. Piralić.

Nakon programa na platou iza rektorata, za maturante je upriličen obilazak fakulteta i univerzitetskih studija u okviru kojeg su imali priliku posjetiti laboratorije, sale, institute, učionice i amfiteatre u kojim se izvodi nastava. Tokom obilaska, predstavljeni su kadrovski i infrastrukturni resursi kojim raspolažu fakulteti i univerzitetski studiji na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

U ime Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru se zahvaljujemo svima na posjeti, te još jednom pozivamo sve maturante da u skladu sa svojim afinitetima izaberu odgovarajući studij na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.