Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu Šehnjica Poljska u Varšavi u zimskom semestru 2024/25

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu Šehnjica Poljska mogu se nominovati u oblasti engleskog jezika. Kvota za studente je dva (2). Kvota za mobilnost u svrhu predavanja 1 (jedan) i mobilnost u svrhu osposobljavanja je jedan (1).  

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Kordobi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Test o poznavanju engleskog jezika se polaže u Kancelariji za međunarodnu saradnju, besplatan je i može se koristiti isključivo za nominovanje za razmjenu.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi:  https://www.uco.es/grados/modulos-bilingues#english-taught-courses  i http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/documents-erasmus-action-ka107

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 25.04.2024. do 23:59.