Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene osoblja u zimskom semestru 2024/25 na Univerzitetu u Granadi

Nominovati se može samo stalno uposleno administrativno i nastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su one oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi i koje su podudarne sa oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren Univerzitetu u Granadi kao koordinatoru programa.

Zainteresovano nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Granadi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.04.2024. godine.