Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene osoblja na CIPFP Valle de Elda za sedmicu međunarodne saradnju u maju 2024

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Nominacije su moguće iz svih oblasti, mada će prednost imati ekonomija i turizam. Kvota je četiri (4).

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na CIPFP Valle de Elda treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mobilnost se treba ostvariti od 27.05.2024. - 31.05.2024.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 08.05.2024. godine.