Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Ekonomskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal

Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta

“Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor dekana Ekonomskog fakulteta (rukovodioca organizacione jedinice)

Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period 2024-2028. godina

 

TEKST KONKURSA U DOKUMENTU U PRILOGU!