Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

EDUKACIJA O PREVENCIJI DISKRIMINATORSKIH POSTUPAKA NA UNIVERZITETIMA/SVEUČILIŠTIMA U OKVIRU UNIGEM PROJEKTA

Dvodnevna edukacija o prevenciji diskriminatorskih postupaka na univerzitetima/sveučilištima, u okviru UNIGEM projekta održana je 27. i 28.10.2023. godine u Sarajevu, sa učešćem nastavnog i adminstrativnog osoblja sa 19 partnerskih univerziteta.

Ispred Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na edukaciji su učestvovale prof. dr. Rebeka Kotlo, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, univerzitetska UNIGEM koordinatoricam i Edna Voloder, BA ekonomije, sekretar organa Univerziteta.

Tokom edukacije u fokusu su bili regulatorni okvir za suzbijanje diskriminacije u BiH, institucijski okvir za prevenciju diskriminacije na sveučilištu – primjer iz Hrvatske, medijska slika diskriminacije na univerzitetu/sveučilištu, relevantne prakse UNSA-e – panel, diskriminacija u sklopu radno-pravnog statusa, model pravilnika o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije na univerzitetima i praktični aspekti njegove primjene te je održan i sastanak koordinatora/ica za UNIGEM projekat.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva,  sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji.

U projektu učestvuje 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.