Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

5. Međunarodna naučna konferencija: Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, 26. i 27. oktobra 2023. g.  planirano je održavanje 5. Međunarodne naučne konferencije pod nazivom Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Konferencija se održava svake druge godine u organizaciji Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Planirano je održavanje više sesija na kojima će biti izloženi radovi pristigli za Konferenciju a koji se odnose na različita tematska područja.

Osnovni cilj naučne konferencije je predočiti pravno-ekonomske barijere i predložiti konkretne prijedloge i optimalna rješenja koja će doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. 

U decembru 2019. godine Council of the European Union je usvojio zaključke o apliciranju BiH za članstvo u EU i analitički izvještaj o pristupu BiH u EU (Council’s Conclusions on Commission Opinion on Bosnia and Herzegovina’s application for membership of the European Union). U spomenutom dokumentu je identificirano četrnaest ključnih prioriteta na kojima bi BiH trebala raditi kako bi nastavila sa procesom integracije u EU. Kandidatski status za pridruživanje EU, koji je Bosni i Hercegovini dodijeljen u decembru 2022. godine, je dodatni podsticaj za ispunjavanje navedenih prioriteta te ubrzavanje procesa za konačni pristup EU.

Očekujemo da će naučna konferencija rezultirati konkretnim prijedlozima za provođenje reformi u pravnom i ekonomskom sistemu te na taj način doprinijeti cjelokupnom procesu pridruživanja EU. Svečano otvaranje Konferencije planirano je za četvrtak, 26. oktobra, 2023. g. u 15,00 sati.