Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Padovi u zimskom semestru 2023/24

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Zainteresovani za mobilnost Univerzitetu u Padovi mogu se nominovati u oblasti engleskog jezika, osnovnih društvenih nauka i sporta. Kvota za studente je jedan (1).

Svi koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Padovi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi:  http://www.unipd.it/en/

https://www.unipd.it/en/erasmus-studies-semp

Ugovor o učenju dostupan na: https: //iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 05.04.2023. do 23:59.