Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Edukacija nastavnog osoblja o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru

Predavanje sa radionicom i diskusijom  ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno osoblje – članove i članice Timova za osiguranje kvaliteta Pravnog, Ekonomskog, Nastavničkog i Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru te univerzitetskih studija Poslovna informatika, Dizajn interijera i Studij turizma, u okviru UNIGEM projekta, održati će se 04.04.2023.godine sa početkom u 10:15 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (sala IV godine, prizemlje), a sa ciljem unapređenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštivanju rodne ravnopravnosti, provođenju UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Predavanje sa radionicom i diskusijom održati će rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović i univerzitetska koordinatorica UNIGEM projekta za Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Rebeka Kotlo.

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.