Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prezentacija ljetne škole ljetne škole u oblasti umjetnosti, nasljeđa i ekonomije na Ekonomskom fakultetu

U ponedeljak, 16.01. u 11:00 u Sali II Ekomskog fakulteta održati će se prezentacija ljetne škole u oblasti umjetnosti, nasljeđa i ekonomije. Ljetna škola će se održati na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu.

Školu će predstaviti prof. Pavel Oleski, profesor na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu.

Pavel Oleski je docent na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu na Odsjeku za finansijska tržišta. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Varšavi, takođe je bivši stipendista DAAD-a na Univerzitetu u Frajburgu. Njegovi istraživački interesi su usmjereni na finansijska tržišta i alternativna ulaganja. Član je Evropske Finansijske Asocijacije i Američkog udruženje ekonomista vina i istraživač na domaćim i međunarodnim projektima. 2022. godine obavljao je istraživačku praksu na Državnom univerzitetu Grand Vali i Rur-Univerzotetu Bohum. Njegove nastavne aktivnosti uključuju kurseve i radionice iz alternativnih investicija, analize fiksnih prihoda, investicionih fondova i upravljanja portfoliom na dodiplomskom, diplomskom i postdiplomskom nivou. Kao gostujući profesor u okviru Erasmus+ ili CEEPUS programa također je predavao na stranim Univerzitetima u Ho Ši Minu, Rijeci, Atini, San Sebastijanu, Bilbau, Sevilji, Varni i Vilniusu. Njegove administrativne dužnosti na univerzitetu uključuju koordinaciju studijskog programa Finansijska tržišta, u saradnji sa poljskom Upravom za finansijsku kontrolu, i obavljanje dužnosti direktora postdiplomskih studija u oblasti „Upravljanje finansijskim rizikom“. Kroz svoja predavanja, prof. Oleski pokušava spojiti teoriju s praksom.

Ljetna škola se inplementira u sklopu programa Spinaker.