Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Damira Špage

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ Damira Špage

II - Naziv doktorske disertacije:

Optimizacija hibridnog sistema za snabdijevanje potrošača energijom baziranog na obnovljivim izvorima energije

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. Dr. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje – Tehničke nauke, polje – Interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru- predsjednik Komisije;
  2. Dr. sc. Azrudin Husika, vanredni profesor na naučnoj oblasti procesno, energetsko i okolinsko mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu –član Komisije;
  3. Dr. sc. Halima Hadžiahmetović, vanredna profesorica za oblast procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu –  članica Komisije.
  4. Dr. sc. Sead Pašić, redovni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Materijali i za područje: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Proizvodno mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - rezervni član Komisije.

 

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.