Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

"Dani kvaliteta" na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

U periodu od 16.01. do 25.01.2023. godine na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru se održavaju Dani kvaliteta kroz niz radionica i predavanja namijenjenih studentima, nastavnicima, saradnicima, rukovodstvu i administrativnom osoblju.

Cilj ovih aktivnosti je upoznati uposlenike i studente Univerziteta sa aktuelnim procesima u obrazovanju, razvoju karijere, jačanju saradnje sa poslovnim okruženjem, razvoju studijskih programa i drugim temama relevantnim za ostvarenje preduslova sistema kvaliteta u visokom obrazovanju.

Voditelji radionica su kako interni, tako i eksterni sudionici procesa u visokom obrazovanju.