Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Realizovana kampanja "16 dana aktivizma"

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine zajednički su realizovali nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

Prvo u nizu predavanja uz diskusiju održala je prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru na temu „Pristup pravdi – besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja“. Predavanje je održano s ciljem unapređenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštivanju rodne ravnopravnosti, prevenciji i sankcionisanju rodno zasnovanog nasilja i počinitelja nasilja, ali i o zaštiti i ostvarenju prava žrtava rodno zasnovanog nasilja s posebnim osvrtom kroz pristup pravdi, odnosno besplatnu pravnu pomoć.

Predavanje sa radonicom je održala mr. sc. Edisa Demić na temu „Rodno zasnovano nasilje i femicid“. Tokom predavanja govorila je o iskustvu u radu sa žrtvama rodno-zasnovanog nasilja, etimološkim i fenomenološkim razmatranjima, stavovima o korištenju pojma femicid, definiciji i oblicima femicida, zakonskoj regulativi nasilja u Bosni i Hercegovini, sigurnim kućama, primjerima iz prakse, te o prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Treće predavanje u okviru kampanje je održala rektorica Univerziteta prof. dr. Alena Huseinbegović na temu „Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i naknada štete za žrtve rodno zasnovanog nasilja“. U fokusu predavanja je bilo podizanje svijesti i unapređenje znanja o obavezi i značaju poštivanja rodne ravnopravnosti, pojavnim oblicima, uzrocima, posljedicama i mehanizmima sankcionisanja rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, rektorica prof. dr. Huseinbegović je tokom predavanja govorila o pravnom okviru i postupcima naknade štete za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Finalno predavanje sa radionicom je održala prof. dr. Merima Jašarević. Radionica je imala za cilj da kroz interaktivni dijalog omogući studenticama i studentima dublje razumijevanje selfa (vlastitosti) kroz koncepte roda. U fokusu predavanja je bilo osvještavanje društveno konstuiranih platformi (nametnutih najčešće kroz medije i religiju) koje postavljaju standard, odnosno okvire rodnih uloga u društvu i kulturi.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (University and gender mainstreaming (UNIGEM)" uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Projekat UNIGEM implementira Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.