Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predavanje "Pristup pravdi - besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja"

Predavanje sa diskusijom "Pristup pravdi - besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja" predstavlja prvi u nizu događaja u okviru kampanje "16 dana aktivizma" koju zajednički provode Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i TPO Fondacija.

Predavanje će biti održano u utorak, 5. decembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (sala II godine, II sprat) u trajanju od 13:15 do 14:30 sati.

Predavanje će održati prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (University and gender mainstreaming (UNIGEM)) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Projekat UNIGEM implementira Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.