Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana predavanja i diskusije prvog dana kampanje 16 dana aktivizma

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine zajednički realizuju nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i radno zasnovanom nasilju.

Prvo u nizu predavanja uz diskusiju održala je prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru na temu „Pristup pravdi – besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja“. Predavanje je održano s ciljem unapređenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštivanju rodne ravnopravnosti, prevenciji i sankcionisanju rodno zasnovanog nasilja i počinitelja nasilja, ali i o zaštiti i ostvarenju prava žrtava rodno zasnovanog nasilja s posebnim osvrtom kroz pristup pravdi, odnosno besplatnu pravnu pomoć. Tokom predavanja je ponuđen osvrt na realizaciju UNIGEM projekta i Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Istog dana predavanje je održala i mr. sc. Edisa Demić na temu „Rodno zasnovano nasilje i femicid“. Tokom predavanja govorila je o iskustvu u radu sa žrtvama rodno-zasnovanog nasilja, etimološkim i fenomenološkim razmatranjima, stavovima o korištenju pojma femicid, definiciji i oblicima femicida, zakonskoj regulativi nasilja u Bosni i Hercegovini, sigurnim kućama, primjerima iz prakse, te o prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Predavanja su održana na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a predavanje su pored studentica i studenata, te osoblja, slušale profesorica i učenice JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko – turističke škole Mostar.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (University and gender mainstreaming (UNIGEM)" uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Projekat UNIGEM implementira Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.