Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

"16 dana aktivizma" na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kampanja pod nazivom „16 dana aktivizma“ koju zajednički implementiraju Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, biti će realizovana u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine na Univerzitetu.

Tokom trajanja kampanje, na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru će biti upriličena predavanja, radionice i diskusije. Predavanja će voditi: prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru; prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof. dr. Merima Jašarević i mr. sc. Edisa Demić.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (University and gender mainstreaming (UNIGEM)" uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Projekat UNIGEM implementira Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.

U nastavku pogledajte agendu kampanje sa naznačenim terminima održavanja događaja koji će biti upriličeni u okviru kampanje „16 dana aktivizma