Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Interreg Dunavski transnacionalni program – prvi poziv za podnošenje projekata

Program Dunavskog regiona je objavio prvi poziv za podnošenje predloga projekata koji je otvoren do 21. novembra 2022. godine u 14:00 po srednjeevropskom vremenu. Poziv je usmjeren na prijedloge projekata koji se fokusiraju na prioritete 1, 2, 3 i specifični cilj 4.2:

  1. A smarter Danube Region
  2. A greener, low-carbon Danube Region
  3. A more social Danube Region
  4. A better cooperation governance: 4.2 Increased institutional capacities for territorial and macroregional governance 

Poziv je organizovan u dvije faze. Prva faza je izražavanje intersa (Expression of Interest) kojim se ističe ističe logika intervencije prijedloga projekta i stratešku relevantnost za DRP.  dostavljen kroz sistem praćenja programa. Ovaj korak ne zahtijeva podnošenje dodatnih dokumenata. Druga faza je podnošenje popunjenog obrasca za prijavu sa potrebnim aneksima.  Pravo podnošenja prijava u drugom koraku imaju samo oni čiji je prijedlog prethodno odabran u prvoj fazi.

Podnosioci prijedloga projekata imaju mogućnost da se individualno konsultuju sa menadžmentom Interreg Dunavskog transnacionalnog programa (Programme management contacts (interreg-danube.eu)) o svojim projektnim idejama prije i tokom pokretanja poziva.  Također se preporučuje da prilikom razvijanja projektne ideje podnosioci se konsultuju sa nacionalnim kontaktima iz njihovih zemalja (za BiH National coordination and contact points (interreg-danube.eu)) za opšte savjete i informacije.

Konsultacije u obliku bilateralnih sastanaka ili telefonskih razgovora mogu se zatražiti putem e-maila od projektnog službenika manadžmenta odgovornog za odgovarajuću temu projekta.

U svrhu traženja partnera menadžment je stvorio LinkedIn group koja je zajednica institucija zainteresiranih za traženje partnera u programskoj oblasti.

Također će biti organizovani i online vebinari kao i hybrid forumi za prvi poziv za podnošenje projekata.

Programsko područje obuhvata sljedeće države članice EU Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Njemačku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Susjedne zemlje koje pripadaju programskom području su Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina.

Više informacija na: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call