Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
prekogranična saradnja između RH i BiH
prekogranična saradnja između RH i BiH

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program prekogranične saradnje između RH i BiH

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Korisnici programa mogu biti kantoni, gradovi  i općine te javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač kanton, grad ili općina, kao i pravna lica neprofitne naravi registrovana na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 07. marta 2022. do 07. aprila 2022.  te se u tom periodu mogu podnositi  prijave  za finansiranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-program-prekogranicne-suradnje-izmedju-republike-hrvatske-i-bosne-i-hercegovine-za-2022-godinu/4920