Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

UniAdrion: Ljetna škola o održivom turizmu

Ljetna škola održivog turizma – Napravite razliku: kako ocijeniti utjecaj razvoja turizma na jadransko-jonsku regiju će okupiti 30 mladih osoba sa iskustvom u turizmu i marketingu. Ljetna škola će biti besplatna.

Cilj ljetne škole je pomoći učesnicima da bolje razumiju potencijal regije s turističkog stajališta, da razviju nove ideje za alternativne oblike turizma s ciljem boljeg iskorištavanja potencijala, da se osposobe za moguća rješenja za prevladavanje velikih kriza poput krize prouzrokovane pandemijom Covid-19.

Ljetna škola će se održati od 05.09. do 16.09. 2022, online izdanje škole će biti od 05.09. do 09.09. 2020. dok će od 12.09. do 16.09. ljetna škola biti organizovana na Politehničkom Univerzitetu u Ankoni.

Rok za apliciranje je 28.07. i Qr na službeni poziv za apliciranje je na letku.