Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Program ADRION: 5. vanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Program ADRION

Program ADRION 2014-2020 je objavio 5. vanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga namijenjen univerzitetima i istraživačkim centrima, kao i poslovnim institucijama.

Opšti cilj ovog poziva je razvoj kompetencija i vještina u oblastima od strateškog značaja za jadransko-jonsko programsko područje, povezujući Program 2014-2020 sa novim programskim periodom 2021-2027, sa fokusom na sljedeće teme:

  • Tema 1: Plava ekonomija
  • Tema 2: Društvene inovacije
  • Tema 3: Obnovljiva energija
  • Tema 4: Cirkularna ekonomija

Poziv je namijenjen razvoju zajedničkih master programa koji će biti realizovani u programskom periodu 2021-2027 odnosno, zajednički master programi koji u okviru ovog poziva budu akreditovani će biti finansijski podržani i u narednom programskom periodu.

Ukupan budžet poziva je 4 miliona eura, a maksimalna vrijednost EU sredstava po projektu je 1 milion eura odnosno, maksimalno 750.000 eura iz ERDF-a i maksimalno 250.000 eura iz IPA-e.

Poziv će biti otvoren do 8. jula 2022. u 15:00.

Više informacija o pozivu i paketu dokumenata potrebnih za prijavu je dostupno na linku.