Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

EUSAIR Academy Youth Contest

Cilj EUSAIR ACADEMY CONTEST je uključiti i podstaći učestvovanje mladih u aktivnostima EU razvijajući njihovo razumijevanje i svijest o procesu kreiranja politika EU, s posebnim naglaskom na EUSAIR, Strategiju Europske unije za Jadran i Jonsku regiju.

Poziv je otvoren za sve studenti kao i oni koji su tek zavšili svoje studije sa područja iz EUSAIR zemalja.

EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST je  takmičenje za mlade koji žele odgovoriti na pitanje “Kako mladi mogu (bolje) doprinijeti EUSAIR-u?”

Rad mora biti originalan i razvijen na jedan od sljedećih načina:

- esej

- prijedlog projekta

- pregled

- audio-vizualni prikaz

- zbirka fotografija

- priče

- reels

- tik tok

Svi zaiteresovani trebaju poslati e-mail na: info@uniadrion.net (navesti u naslovu: “Ime Prezime - Država - Naziv rada”) s priloženim radom.

Odabrati će se 10 najboljih ideja (jedna po EUSAIR zemlji). Pobjednici će dobiti novčanu nagradu od 150,00 € i sedam dana u Evropskim institucijama u oktobru 2022. TRoškovi pute će u potpunosti biti pokriveni projektom (1.200,00 € za svakog pobjednika troškovi putovanja, smještaja i pansiona). Projekt će također nadoknaditi troškove za vize i testova na covid, ukoliko bude potrebno.

Rok za podnošenje prijedloga 22. juli 2022.