Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Regionalna ljetna škola ljudskih prava za studente i studentice pravnih fakulteta održana u Trebinju

Vijeće Evrope organizovalo je Regionalnu ljetnu školu za 32 studenata i studentica pravnih fakulteta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije od 12 do 15. jula. Studenti su imali priliku da razgovaraju o potrebi za edukacijom u cilju promjene stavova ključnih aktera koji su uključeni u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Razgovori i diskusije su bili usmjereni na korijene rodne nejednakosti i nasilje nad ženama, borbu protiv stereotipa i predrasuda, prevenciju online nasilja nad djevojčicama uključujući zlostavljanje zasnovano na slikama, nasilje u porodici u domaćoj, ali i u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Studenti i studentice su imali intenzivne pripreme za simulaciju suđenja, koja se održala u sklopu ove Ljetnje škole u prostorijama Osnovnog i Okružnog suda u Trebinju, što im je pružilo izuzetnu priliku da se na najbolji mogući način poistovjete sa  profesionalcima kao i da utemelje pravac svoje karijere.

Pravni fakultet na ovoj Ljetnoj školi su predstavljale studentice Vildana Kubat i Nejla Šarančić.