Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Menadžment Univerziteta održao sastanak sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti

U rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta: rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović, prorektorica za finansije prof. dr. Armina Hubana, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Rijad Novaković i prorektor za nauku i naučno-istraživački rad doc. dr. Emir Nezirić, te Edin Mušić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prof. dr. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Adnan Faladžić, ministar finansija HNK, Džafer Alić predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Alisa Hajdarović zastupnica u Skupštini HNK i delegatkinja u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine i Haris Baljić, savjetnik predsjedavajućeg Skupštine HNK.

 

 

Rektorica Huseinbegović je goste upoznala sa planom razvoja Univerziteta, planovima za naredni period, rezultatima prvog upisnog roka, radovima koji su neophodni za stavljanje studentskog doma u funkciju, potrebnom izgradnjom infrastrukture, kao i sa problematikom finansiranja Univerziteta. Također se zahvalila na dugogodišnjoj podršci i pomoći u razvoju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Gosti se se zahvalili na pozivu i gostoprimstvu, te su uputili iskrene čestitke i poželjeli uspješan rad novom menadžmentu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Također su iskazali spremnost za pružanje značajnije podrške u daljem razvoju Univerziteta.