Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene u ljetnom semestru 2021/22 na Jan Kohanovski Univerzitetu u Kilcu, Poljska

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2, kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2 dok je kvota u svrhu osposobljavanja 1.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Jan Kohanovski Univerzitetu u Kilcu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Korisni linkovi: https://ujk.edu.pl/

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-partner-countries-ujk/

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/info-for-incoming-students/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 20.01.2022. godine.