Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Svečana promocija doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka održana je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru 12.2.2022. godine u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica na čast doktora nauka promovisao je tri kandidata doktorskih studija: Doktorskog studija “Politehnika” na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i Doktorskog studija Evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

  1. Šehzudin Dervišić promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Materijali i iz naučnog područja - Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Procesno mašinstvo na doktorskom studiju „Politehnika“ Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  1. Ernad Bešlagić promovisan je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Proizvodno mašinstvo i iz naučnog područja: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Mašinske konstrukcije na doktorskom studiju „Politehnika“ Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  1. Sunčica Hajdarović promovisana je na čast doktora nauka iz naučnog područja: Društvene nauke, naučnog polja: Pravo, naučne grane: Krivično pravo i krivično procesno pravo na Doktorskom studiju Evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Svečana promocija doktora nauka održana je kao jedna od manifestacija upriličenih povodom obilježavanja 45. godina postojanja i rada Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.