Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Merime Salčin

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje doktorskog studija „Politehnika“ Merime Salčin

II - Naziv doktorske disertacije:

Uticaj polimernih vlakana na ponašanje greda od lijepljeno lameliranog drveta

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. Dr. sc. Fuad Ćatović, profesor emeritus, izbor u zvanje redovnog profesora na predmet  „Novi materijali“ na Tehničkom  fakultetu Univerziteta u Bihaću – predsjednik Komisije;
  2. Dr. sc. Žana Džubur, vanredni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, mentor –  član Komisije;
  3. Dr. sc. Mirsad Tarić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Materijali i konstrukcije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica–  član Komisije.
  4. Dr. sc. Mili Selimotić, redovni profesor za Područje: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – rezervni član Komisije.

 

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.