Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Saaralandu u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti kao i stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za student je 2 dok je kvota za nastavno osoblje je 2.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Saralandu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju mailom namjere isključivo na international@unmo.ba.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link: https://www.uni-saarland.de/en/international/coming/study/exchange.html

Nominacije prvoupisanih studenata, apsolvenata i imatrikulanata se neće razmatrati.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 28.02.2022. godine.