Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na InHolland Univerzitetu u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno nosoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati je turizam. Kvota za nastavno osoblje je 2.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na InHolland Univerzitetu primjenjenih nauka treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju mailom namjere isključivo na international@unmo.ba.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 22.02.2022. godine.