Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Projekat UNIGEM: Predavanja sa radionicom i diskusijom na Pravnom fakultetu

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, kao i osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, organizovale za studente Univerziteta radionice pod nazivom „Ljudska prava, rodna ravnopravnost i građanski aktivizam“.

U okviru projekta realizovane su radionice: Ljudska prava i rodna ravnopravnost; Zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost; Rodno zasnovano nasilje i rodna ravnopravnost, a predavanja na navedenim radionicama su održale rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i profesorica na Pravnom fakultetu prof. dr. Alena Huseinbegović i koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i profesorica na Pravnom fakultetu prof. dr. Rebeka Kotlo.

Fokus predavanja sa radionicom i diskusijom stavljen je na edukaciju i zdravu raspravu, elaborirajući i analizirajući paktično-oravne slučajeve o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, stereotipima i predrasudama, zabrani diskriminacije, rodnoj dimenziji u društvu, istraživanjima i visokom obrazovanju, te rodno zasnovanom nasilju.

Jedan od ciljeva predavanja sa radionicom i diskusijom je i animiranje studenata na aktivan angažman u društvenoj zajednici.