Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene osoblja na Univerzitetu u Almeriji u ljetnom semestru 2022/23

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Mobilnost se mora realizovati tokom sedmice međunarodne saradnju Univerziteta u Almeriji od 08.05. do 12.05.2023. Kvota je 2. Prednost će imati uposleni u kancelariji za međunarodnu saradnju i oni koji su uključeni u procese implementacije projekata međunarodne mobilnosti i projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.  

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Almeriji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 04.01.2023. godine.